Pravidla Thaiboxing a WFCA - MMA

Pravidla Thaiboxing

 • 1. oblečení a ochranné pomůcky
  • krátké (thaibox) trenýrky a boxerské rukavice 10oz
  • chrániče zubů a genitálií
 • 2. doba zápasu
  • začátečníci D : 3x1.5 minut
  • C-třída : 3x2 minut
  • B-třída : 5x2 minut
  • A-třída : 5x3 minut
 • 3. oficiálně dovolené a nedovolené techniky
  • dovolené
   • údery(pěstí) do : hlavy, zepředu a ze stran do půl těla, zepředu a ze stran
   • kopy (nohou) do: hlavy, zepředu a ze stran krku, hrudi, břicha a stran trupu
   • kopy (holení) do: vnitřní a venkovní strany stehna (low kicks) hlavy, krku, hrudi, stran trupu (round kicks)
   • kopy kolenem do: hrudě, stran trupu, břicha, a nohou

Upozornění: jenom v tříde A, B je dovolené používat kopy kolenem na hlavu.

  • fauly
   • údery hlavou
   • používaní loktů
   • všechny techniky na genitálie
   • úder vnější stranou pěsti, dale pak otočka s tímto úderem
   • klinčování na spodek zad
   • podkopnutí, techniky juda a zápasnické techniky
   • údery vnitřní stranou rukavice
   • pokračování v zápase po povelu “od sebe” nebo “stop” od rozhodčího
   • pokračovaní v zápase pokud je soupeř částečně mimo provazy
   • pokračování v zápase pokud je soupeř na zemi, nebo se dotýka země jinou části těla než nohama
   • kousaní, plivání, strkání prstů do očí soupeře, vyhýbaní se zápasu, nesportovní chování
   • nízké držení hlavy a útoky tímto stylem
   • simulováni útoku zakázanou technikou (např.kop do genitálií)
   • neuposlechnutí příkazů rozhodčího

Pokud se zápasník dopustí některé zmiňované techniky, bude upozorněn, aby tak nedělal. Pokud zopakuje faul nebo udělá jiný, měl by obdržet oficiálni varování (OV). Tři (3) OV mají za následek diskvalifikaci. Ve výjimečných případech, pokud se dopustí obzvlášť hrubého faulu, dle hodnocení rozhodčího, může být diskvalifikován okamžitě, bez třech OV.

 • 4. udělováni bodů
  • zápasník může dostat od 10, do 9, 8 atd. bodů za kolo. Toto závisí od počtu zásahů které získá
  • efektívni techniky s dopadem jsou počítány jako body, na konci kola se zásahy sčítají a obodují se. Pokud je shoda zásahů, udělí se body komplexnějšímu zápasníkovi. Oficiální Varování (OV) vede k odečtení 1 bodu. Pokud je zápasník počítán do 8, taktéž mu bude sražen 1 bod.
 • 5. knockout/počítání
  • pokud je zápasník knockoutován a je dle mínění rozhodčího schopen pokračovat v zápasu po napočítaní do osmi,může tak učinit s výjimkou :
   • začátečníci a C třída : pokud je počítán do osmi dvakrát ,automaticky zápas prohrává
   • B-třída : pokud je počítán dvakrát do osmi v jednom kole,nebo třikrát celkem, zápas prohrál
   • A-třída: pokud je počítán do osmi třikrát v jednom kole,nebo čtiřikrát celkem,zápas prohrál
 • 6. knockout (KO)
  • zápasník který je knockoutován je počítán rozhodčím.Pokud není schopen pokračovat v zápasu po napočítaní do osmi,rozhodčí pokračuje počítání do deseti. Zápasník pak prohrál zápas KO.
  • pokud rozhodči uzná za vhodné,může zastavit zápas bez počítání . Toto je případ pokud není zápasník schopen se bránit adekvátně a hrozí mu zranění.zápasník pak prohrál RSC.
  • pokud je zápasník zraněn,může doktor rozhodnout o tom zda není nebezpečné v zápasu pokračovat (Medical Intervention).Zraněný zápasník pak prohrává zápas,pokud není příčinou zranění faul soupeře.V takovém případě zraněný zápasník zápas vyhrál.

Pravidla WFCA - MMA

 • Doba zápasu
  • Amatérské : 2x 3 min. Bez úderů do hlavy po dobu zapasu na zemi.
  • Profesionální : 2x 5 min. Remiza :extra kolo na 3 minuty.
 • Zakázané techniky
  • kopy/techniky kolen na hlavu pokud se protivník dotýká min. třemi body těla podlahy ringu
  • techniky kolen v době zápasu na zemi
  • útoky vedené na oči, uši, nos, prsty, palce, ohryzek (tlaky a vpichy )
  • údery hlavou
  • techniky lokty, úder rukou z otočky (back fist)
  • útoky mířené na krk, páteř,genitálie
  • používání ringových lan k technice ( chodidlem, nohou, rukou)
  • úmyslně se vyhýbání zápasu, plazení se pod ring.lana
  • úmyslné vyhazování oponenta z ringu
  • nesportovní chovaní: kousaní, plivání, škrábaní,páky na prsty nebo píchaní do očí
  • držení za rukavice nebo jinou část výstroje
  • mazání rukavic vazelínou/ olejem, nebo něčím jiným co může ovlivnit zápas
  • nadávání nebo nesportovní chování trenéra a nebo doprovodu
  • neuposlechnutí pokynů ringového rozhodčího

Pokud zápasník spáchá některou z výše jmenovaných zakázaných technik obdrží oficiální varování formou žluté karty. Žlutá karta znamená minus 10% odměny. 3x oficiální varovaní = diskvalifikace = červená karta = minus 50% odměny.

Při hrubém porušení pravidel - červená karta. Pokud se dostane zápasník pod lana náhodou,zápas bude zastavený a bude pokračovat (stop- don’t move) ve stejné pozici v středu ringu. Pokud není v průběhu zápasu na zemi žádná aktivita zápasníků zápas se zastaví a pokračuje ve středu ringu ve stoje.

Bodový systém
Všechny korektní techniky s následkem budou započítané jako bod. Po každém konci kola jsou body převedené v 10-9 bodový systém. Za oficiální varovaní (žlutou kartu) je 1 bod odpočítaný.

 • Boduje se
  • úmysl ukončit zápas
  • škody na oponentovi
  • techniky ve stoji a kontrolovaný boj na zemi
  • agresivita (kontrolovaná)
 • Konec zápasu
  • vzdání se poklepáním, nebo jiným verbálním způsobem
  • rozhodnutím rozhodčího, nebo lékaře zápasu
  • 3x oficiální varování (minus 3 body)
  • vhození ručníku do ringu trenérem nebo členem týmu zápasníka

 

Bodovací systém amatérské i profesionální soutěže pořádané managementem WFCA v České republice:

Amatérská i profesionální soutěž začíná v září a končí v červnu následujícího roku.Má tedy 9 kol a desáté je finále, kde bojují dva nejlépe umístění borci v tabulce o MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY WFCA-  vždy ve své soutěži-( amatér nebo profesionál) a vítěz získává pás MČR.

Váhové kategorie ve kterých bude probíhat MČR vypisuje management WFCA-CZECH vždy do 31.7. to jest  nejméně 1 měsíc před zahájením vlastní soutěže.

Rozdělení bodů:

Účast zápasníka na soutěži: ................1 bod

Výhra:............................................5 bodů

Prohra:...........................................1 bod

Remíza:..........................................3 body

V pripade shodnosti bodu borcu ma prednost zapasit  o titul ten, ktery ma vice zapsu viteznych a v pripade i teto shody, tak ten ktery zvitezil ve vzajemnem duelu.

 

 

nahoru

Poslední aktualizace: 20.05.2010